Komunikacja

Dyscyplina wiedzy oraz techniki oraz aktywności ludzkiej zajmująca się przekazywaniem danych na dystans za pośrednictwem sygnałów, zazwyczaj elektrycznych. Ze względu na formę przesyłanych wiadomości rozróżnia się telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję, teledację. Pod względem przeznaczenia rozróżnia się telekomunikację zawierającą realizację komunikacji dwukierunkowej pomiędzy dwoma czy też liczniejszymi punktami, np. telefonia, telegrafia, obejmującą realizację łączności jednokierunkowej pomiędzy pewnym punktem nadawczym a sporą liczbą punktów odbiorczych, np. radiofonia, telewizja.

Posługi łączności ruchomej na pokładzie są dostarczane przy pomocy niedużych przekaźnikowych stacji umieszczonych na pokładzie, które łączą za pomocą satelity telefony pasarzerów z urządzeniami sieciowymi na lądzie. Usługi na pokładzie zapewniają łączność pomiędzy odbiorcami za pomocą sieci telekomunikacyjnych przy zagospodarowaniu dziennego telefonu komórkowego.