Chirurgia stomatologiczna Sosnowiec

W naszym szpitalu przeprowadzamy również działalność w zakresie chirurgii szczękowo twarzowej. Prócz specjalistycznych konsultacji z niniejszej dyscypliny, robione są również zabiegi ambulatoryjne w zakresie chirurgii zębowej i operacje w aspekcie chirurgii szczękowo-twarzowej. Poradnia oferuje wysokospecjalistyczne zabiegi z obrębu chirurgii jamy ustnej, realizując procedury zakontraktowane dla ludzi ubezpieczonych oraz odpłatnie dostarcza specjalistycznych świadczeń zdrowotnych zarówno w kierunku wykraczającym poza rejestr usług gwarantowanych przez funduszu, oraz w pełnym obszarze dla pacjentów nieubezpieczonych, pokrywających koszty leczenia z własnych środków. Poradnia wyposażona jest w salę przyjęć ambulatoryjnych, dokąd wypełniane są podstawowe zabiegi oraz badania kontrolne i zawodowo przygotowaną pracownię operacyjną, służącą do operacyjnego leczenia wielorakiego gatunku schorzeń szczęk oraz jamy ustnej.

Przeczytaj więcej tutaj: